O nas
Punkt przedszkolny Montessori AQQ Montessori jest kameralnym przedszkolem z grupą żłobkową. Zapraszamy dzieci od ukończenia 18 miesiąca życia.   Nasi nauczyciele i opiekunowie są ogniwem, które łączy dziecko z otoczeniem. Zwracają baczną uwagę na potrzeby...
Cennik
Cennik 2019/2020 -opłata wpisowa: 1300zł -czesne do 8 godzin: 1300zł -czesne do 10 godzin: 1500zł -wyżywienie: 12 zł dziennie
Kontakt
AQQ Montessori Ul. Kapitańska 45A, 81-249 Gdynia tel. 791 309 712 e-mail: aqqmontessori@gmail.com Dane do przelewu: Marianna Grabowska-Żur 11 1940 1076 6399 3974 0000 0000

O nas

Punkt przedszkolny Montessori

AQQ Montessori jest kameralnym przedszkolem z grupą żłobkową. Zapraszamy dzieci od ukończenia 18 miesiąca życia. Przedszkole AQQ Montessori   Nasi nauczyciele i opiekunowie są ogniwem, które łączy dziecko z otoczeniem. Zwracają baczną uwagę na potrzeby dziecka, jego gotowość do podjęcia określonego działania. Trwają przy nim, dając czas na wykonanie czynności, którą wybrało  i którą jest pochłonięte. Przedszkole AQQ Montessori   Bardzo ważna jest dla nas współpraca z rodzicami, by dziecko otoczone było spójnym modelem wychowania. Dlatego oferujemy różne formy wspierania rodziców :
  • konsultacje
  • warsztaty
  • publikacje
Punkt Przedszkolny AQQ Montessori jest zarejestrowaną placówką oświatową, wpisaną do rejestru placówek oświatowych, prowadzonego przez Miasto Gdynia i znajduję się pod nadzorem Kuratorium Oświaty w Gdańsku.  

Zadania pedagogiki Montessori:

  1.  Uczenie się poprzez działanie: dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami
  2.  Samodzielność: dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub grupową) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności
  3.  Lekcje ciszy: dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych.
  4.  Porządek: dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu. Dzieci są w klasach zróżnicowanych wiekowo, uczą się akceptacji dla zdolności i umiejętności na różnym poziomie wiekowym
  5.  Obserwacja: jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem.
  6.  Indywidualny tok rozwoju każdego dziecka: dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.