O nas
Punkt przedszkolny AQQ Montessori jest kameralnym przedszkolem z grupą żłobkową. Zapraszamy dzieci od ukończenia 18 miesiąca życia.   Nasi nauczyciele i opiekunowie są ogniwem, które łączy dziecko z otoczeniem. Zwracają baczną uwagę na potrzeby dziecka...
Cennik
Cennik w roku 2017 -opłata wpisowa: 1000zł -czesne do 8 godzin: 1000zł -czesne do 10 godzin: 1200zł -wyżywienie: 10 zł dziennie
Kontakt
AQQ Montessori Ul. Kapitańska 45A, 81-249 Gdynia tel. 791 309 712 e-mail: aqqmontessori@gmail.com Dane do przelewu: Marianna Grabowska-Żur 11 1940 1076 6399 3974 0000 0000

O nas

Punkt przedszkolny

AQQ Montessori jest kameralnym przedszkolem z grupą żłobkową. Zapraszamy dzieci od ukończenia 18 miesiąca życia. Przedszkole AQQ Montessori   Nasi nauczyciele i opiekunowie są ogniwem, które łączy dziecko z otoczeniem. Zwracają baczną uwagę na potrzeby dziecka , jego gotowość do podjęcia określonego działania. Trwają przy nim ,dając czas na wykonanie czynności, którą wybrało  i którą jest pochłonięte. Przedszkole AQQ Montessori   Bardzo ważna jest dla nas współpraca z rodzicami, by dziecko otoczone było spójnym modelem wychowania. Dlatego oferujemy różne formy wspierania rodziców :
  • konsultacje
  • warsztaty
  • publikacje
Punkt Przedszkolny AQQ Montessori jest zarejestrowaną placówką oświatową, wpisaną do rejestru placówek oświatowych, prowadzonego przez Miasto Gdynia i znajduję się pod nadzorem Kuratorium Oświaty w Gdańsku.  

Zadania pedagogiki Montessori:

  1.  Uczenie się poprzez działanie: dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami
  2.  Samodzielność: dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub grupową) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności
  3.  Lekcje ciszy: dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych.
  4.  Porządek: dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu. Dzieci są w klasach zróżnicowanych wiekowo, uczą się akceptacji dla zdolności i umiejętności na różnym poziomie wiekowym
  5.  Obserwacja: jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem.
  6.  Indywidualny tok rozwoju każdego dziecka: dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.
   

Las

  Historia pierwszych przedszkoli sięga niepamiętnych czasów. Powstawały one głównie na wsiach gdzie tworzyły się grupki dzieci nad którymi czuwała jedna z kobiet. Dzięki swojemu umiejscowieniu dzieci te były w ciągłym kontakcie z naturą. W latach 50-tych XX wieku jedna z matek Ella Flautau bawiąc się w rejonach leśnych z własnymi pociechami stworzyła inicjatywę leśnych przedszkoli w formie, z którą możemy obcować dzisiaj. Leśność w przedszkolach ma za zadanie pielęgnowanie więzi dziecka z przyrodą. Przyzwyczaja również małych ludzi do zmieniających się warunków klimatycznych, zapewnia odpowiednią ilość ruchu, stwarza okazję do nauki oraz zabawy na świeżym powietrzu. Powoduje, że dzieci te są zdrowsze w porównaniu z uczęszczającymi do przedszkoli gdzie praktyki z naturą nie zostają wdrażane. Leśność ukazuje małemu odkrywcy wiele fascynujących zjawisk poprzez oglądanie zwierząt żyjących w ich naturalnym środowisku i kształtuje szacunek wobec natury. Dzieci leśne stają się osobami pełnymi odwagi, samodzielnymi, żyjącymi w harmonii z przyrodą. W takim otoczeniu dzieci chętnie zadają pytania, skupiają się, wyciszają i kreatywnie używają znalezionych skarbów: patyczków, kamieni, szyszek, liści. Dzieci biegające po zróżnicowanym podłożu w lesie posiadają dobrze wykształcone funkcje motoryczne oraz mniejsze problemy ze wzrokiem i wadami postawy. Bawiąc się w lecie uczą się oceniać ryzyko dzięki nabytemu doświadczeniu. Kontakt z przyrodą jest zgodny z pedagogikami alternatywnymi, w tym także z Montessori. W Przedszkolu AQQ Montessori dzieci współpracują ze specjalistami i pasjonatami, którzy wspierają je w odkrywaniu świata natury. Ukazujemy jak ważny jest szacunek i troska o przyrodę, a dzieci naturalnie kształtują zdrowe nawyki i przyzwyczajenia.  

Przedszkole AQQ

Przedszkole AQQ jest połączeniem przedszkola Montessori i przedszkola leśnego. Nasza przestrzeń zorganizowana jest według zasad Montessori. Przedszkole AQQ Montessori     Codzienne kilkugodzinne funkcjonowanie w warunkach naturalnych , w lesie , nad morzem ma nieoceniony wpływ na całościowy rozwój dziecka. W naszej pracy kierujemy się zasadami pedagogiki Marii Montessori i komunikacji Bez Przemocy, a także nieocenionym wpływem natury. Przedszkole AQQ Montessori
„Dziecko ,które nauczy się samodzielności, będzie angażować swoje siły w wykonywanie zadań, będzie się doskonalić i rozwijać swoje zdolności, pokazywać samego siebie, stanie się silne, niezależne i wolne. Ta zewnętrzna wolność i samodzielność daje mu spokój i poczucie godności.” – Maria Montessori.
 

Misja

Misja

Naszą misją  jest stworzenie  warunków, w których dzieci przygotowują się do życia poprzez aktywne zdobywanie wiedzy. A także umiejętności opartych na wykorzystaniu pedagogiki Marii Montessori, w atmosferze wzajemnego szacunku i we współpracy z rodzicami. Naszym priorytetem jest budowanie przyjaznej atmosfery, w której dzieci mogą liczyć na pełną akceptację, poczucie bezpieczeństwa oraz respektowanie indywidualnego potencjału.

Pedagogika Montessori

Maria Montessori opracowała koncepcję pedagogiczną, u podstaw której leży założenie, że dziecko wychowane w duchu tej koncepcji jest osobą samodzielną, odpowiedzialną za siebie i za świat. Rozwój dziecka dokonuje się etapami i są to tzw. fazy wrażliwe, czyli czas kiedy dziecko jest szczególnie zainteresowane i chętne do poznania nowej umiejętności lub wiedzy. Największe możliwości edukacyjne dziecka są wtedy, gdy wystąpi u niego zjawisko „polaryzacji uwagi”,czyli długotrwałej, pogłębionej koncentracji na danej czynności. Dziecko uczy się wtedy chętnie i szybko, łatwo i bez wysiłku. Następstwem zjawiska polaryzacji uwagi jest „normalizacja”, czyli stan psychicznej równowagi i harmonii. Dziecko jest wtedy spokojne, opanowane, wrażliwe na otoczenie, wierzy w swoje możliwości, staje się odpowiedzialne za swoje czyny, coraz bardziej uniezależnia się od zewnętrznych wpływów. Normalizacja jest, więc głównym celem rozwoju i wychowania dziecka. Przedszkole, jak i dom, czyli miejsca najbliższe dziecku powinny być dostosowane do jego potrzeb. Przedmioty codziennego użytku dziecka powinny być w zasięgu jego oczu i rąk, a zarazem być bezpieczne. Regały i półki  ustawione w taki sposób, by dziecko mogło samodzielnie sięgać po pomoce. Cały materiał Montessori jest wyeksponowany w klasie i poukładany tematycznie. Dziecko samo wybiera z czym chce w danej chwili pracować i ile czasu temu poświęci. Nauczyciel nie ingeruje w jego pracę, nie poucza go i nie przeszkadza. Obserwuje dziecko i stara się podążać za nim, podsuwając mu kolejne pomysły na działanie. Pracę w znaczeniu Pedagogiki Montessori należy rozumieć jako taką aktywność dziecka, która ma charakter rozwojowy, poznawczy, kształcący i prowadzi do osiągnięcia konkretnego celu. Praca montessoriańska angażuje ręce, umysł i zmysły. W ten sposób dziecko rozwija swoją wyobraźnię, zbiera potrzebne doświadczenia. Abstrakcyjne pojęcia stają się jaśniejsze, a zdobywanie wiedzy jest radością.

Przygotowane otoczenie

Przedszkole, jak i dom, czyli miejsca najbliższe dziecku powinny być dostosowane do potrzeb dziecka. Wszystko powinno być w zasięgu rąk i oczy dziecka, a zarazem nie zagrażać jego bezpieczeństwu. Regały i półki powinny być ustawione w taki sposób, by dziecko mogło samodzielnie sięgać po pomoce. Cały materiał Montessori jest wyeksponowany w klasie i poukładany tematycznie. Dziecko samo wybiera z czym chce w danej chwili pracować i ile czasu temu poświęci. Nauczyciel nie ingeruje w jego pracę, nie poucza go i nie przeszkadza. Obserwuje dziecko i stara się podążać za nim, podsuwając mu kolejne pomysły na działanie. Pracę w znaczeniu Pedagogiki Montessori należy rozumieć jako taką aktywność dziecka, która ma charakter rozwojowy, poznawczy, kształcący i prowadzi do osiągnięcia konkretnego celu. Praca montessoriańska angażuje ręce, umysł i zmysły. W ten sposób dziecko rozwija swoją wyobraźnię, zbiera potrzebne doświadczenia. Abstrakcyjne pojęcia stają się jaśniejsze, a zdobywanie wiedzy staje się radością.