Las

 

Historia pierwszych przedszkoli sięga niepamiętnych czasów. Powstawały one głównie na wsiach gdzie tworzyły się grupki dzieci nad którymi czuwała jedna z kobiet. Dzięki swojemu umiejscowieniu dzieci te były w ciągłym kontakcie z naturą. W latach 50-tych XX wieku jedna z matek Ella Flautau bawiąc się w rejonach leśnych z własnymi pociechami stworzyła inicjatywę leśnych przedszkoli w formie, z którą możemy obcować dzisiaj.

Leśność w przedszkolach ma za zadanie pielęgnowanie więzi dziecka z przyrodą. Przyzwyczaja również małych ludzi do zmieniających się warunków klimatycznych, zapewnia odpowiednią ilość ruchu, stwarza okazję do nauki oraz zabawy na świeżym powietrzu. Powoduje, że dzieci te są zdrowsze w porównaniu z uczęszczającymi do przedszkoli gdzie praktyki z naturą nie zostają wdrażane. Leśność ukazuje małemu odkrywcy wiele fascynujących zjawisk poprzez oglądanie zwierząt żyjących w ich naturalnym środowisku i kształtuje szacunek wobec natury.

Dzieci leśne stają się osobami pełnymi odwagi, samodzielnymi, żyjącymi w harmonii z przyrodą. W takim otoczeniu dzieci chętnie zadają pytania, skupiają się, wyciszają i kreatywnie używają znalezionych skarbów: patyczków, kamieni, szyszek, liści. Dzieci biegające po zróżnicowanym podłożu w lesie posiadają dobrze wykształcone funkcje motoryczne oraz mniejsze problemy ze wzrokiem i wadami postawy. Bawiąc się w lecie uczą się oceniać ryzyko dzięki nabytemu doświadczeniu. Kontakt z przyrodą jest zgodny z pedagogikami alternatywnymi, w tym także z Montessori. W Przedszkolu AQQ Montessori dzieci współpracują ze specjalistami i pasjonatami, którzy wspierają je w odkrywaniu świata natury. Ukazujemy jak ważny jest szacunek i troska o przyrodę, a dzieci naturalnie kształtują zdrowe nawyki i przyzwyczajenia.

 

Przedszkole AQQ

Przedszkole AQQ jest połączeniem przedszkola Montessori i przedszkola leśnego. Nasza przestrzeń zorganizowana jest według zasad Montessori.

Przedszkole AQQ Montessori

 

 

Codzienne kilkugodzinne funkcjonowanie w warunkach naturalnych , w lesie , nad morzem ma nieoceniony wpływ na całościowy rozwój dziecka.

W naszej pracy kierujemy się zasadami pedagogiki Marii Montessori i komunikacji Bez Przemocy, a także nieocenionym wpływem natury.

Przedszkole AQQ Montessori

„Dziecko ,które nauczy się samodzielności, będzie angażować swoje siły w wykonywanie zadań, będzie się doskonalić i rozwijać swoje zdolności, pokazywać samego siebie, stanie się silne, niezależne i wolne. Ta zewnętrzna wolność i samodzielność daje mu spokój i poczucie godności.” – Maria Montessori.